Liberaal Silver Meikar Vabadusest ja inimõigustest

29Mar/121

Surmanuhtlus ei ole lahendus

Tänases Delfis ilmus minu arvamusartikkel surmanuhtluse teemal (Silver Meikar: Surmanuhtluse taaskehtestamine ei vähendaks kuritegevust), mis on saanud juba tulist kriitikat kommentaariumis. Tooksin siinkohal ära surmanuhtluse kaotamist nõudvad mõned rahvusvahelised lepingud.

Euroopa Nõukogu “Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni” protokoll nr6, mis võeti vastu 1983. aastal artikkel 1 ütleb: “Surmanuhtlus tuleb kaotada. Kedagi ei või sellega karistada ega surmamõistva kohtuotsuse alusel hukata”. See konventsioon jätab alles seadusega surmanuhtluse rakendamise võimaluse ettenähtud juhtudel  sõja ajal või vahetu sõjaohu korral. 2007. aastal Lissabonis vastu võetud Euroopa Liidu Põhiõiguste harta nõuab surmanuhtluse kaotamist täielikult. Selle artikkel 2, lõige 2 ütleb: “Kedagi ei tohi surma mõista ega hukata”.

1989. aastal vastu võetud ÜRO Kodanike- ja Poliitiliste õiguste pakti teise protokolli ratifitseerinud riigid peavad surmanuhtluse kaotama. Selle kogu maailmale suunatud lepinguga on  liitunud vaid 73 riiki -- lisaks enamikele Euroopa riikidele ka mitmed Lõuna-Ameerika ja Lõuna-Aafrika riigid, üksikud Aasia riigid ning Kanada, Mehhiko, Austraalia ja Uus-Meremaal. 2012 aastal kirjutas protokollile alla Mongoolia ning loodetavasti nende parlament (Suur Hural) selle peagi ka ratifitseerib.

Amnesty Internationaly raport ja väga mõjus video link: THE DEATH PENALTY IN 2011.  Ülevaade riikidest siin: Use of capital punishment by country. Eeltoodud lingilt saadud maakaardi värvide legend:
Sinine -- Abolished for all crimes
Roheline -- Abolished for all crimes except under exceptional/special circumstances (such as crimes committed in wartime)
Oranž -- Abolished in practice i.e. haven't used capital punishment or the death penalty in at least 10 years
Punane - - Retainers of capital punishment or the death penalty