Liberaal Silver Meikar Vabadusest ja inimõigustest

29Mar/121

Surmanuhtlus ei ole lahendus

Tänases Delfis ilmus minu arvamusartikkel surmanuhtluse teemal (Silver Meikar: Surmanuhtluse taaskehtestamine ei vähendaks kuritegevust), mis on saanud juba tulist kriitikat kommentaariumis. Tooksin siinkohal ära surmanuhtluse kaotamist nõudvad mõned rahvusvahelised lepingud.

Euroopa Nõukogu “Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni” protokoll nr6, mis võeti vastu 1983. aastal artikkel 1 ütleb: “Surmanuhtlus tuleb kaotada. Kedagi ei või sellega karistada ega surmamõistva kohtuotsuse alusel hukata”. See konventsioon jätab alles seadusega surmanuhtluse rakendamise võimaluse ettenähtud juhtudel  sõja ajal või vahetu sõjaohu korral. 2007. aastal Lissabonis vastu võetud Euroopa Liidu Põhiõiguste harta nõuab surmanuhtluse kaotamist täielikult. Selle artikkel 2, lõige 2 ütleb: “Kedagi ei tohi surma mõista ega hukata”.

1989. aastal vastu võetud ÜRO Kodanike- ja Poliitiliste õiguste pakti teise protokolli ratifitseerinud riigid peavad surmanuhtluse kaotama. Selle kogu maailmale suunatud lepinguga on  liitunud vaid 73 riiki -- lisaks enamikele Euroopa riikidele ka mitmed Lõuna-Ameerika ja Lõuna-Aafrika riigid, üksikud Aasia riigid ning Kanada, Mehhiko, Austraalia ja Uus-Meremaal. 2012 aastal kirjutas protokollile alla Mongoolia ning loodetavasti nende parlament (Suur Hural) selle peagi ka ratifitseerib.

Amnesty Internationaly raport ja väga mõjus video link: THE DEATH PENALTY IN 2011.  Ülevaade riikidest siin: Use of capital punishment by country. Eeltoodud lingilt saadud maakaardi värvide legend:
Sinine -- Abolished for all crimes
Roheline -- Abolished for all crimes except under exceptional/special circumstances (such as crimes committed in wartime)
Oranž -- Abolished in practice i.e. haven't used capital punishment or the death penalty in at least 10 years
Punane - - Retainers of capital punishment or the death penalty

Posted by Silver Meikar

  • I.V.

    Tore Euroopa Liidule persepugeja kahjuks taaskord.
    Olen selles süsteemis mõne aja juba töötanud ja see, millest räägid, kulla inimene, on täiesti väär ja ainult mõttetute seaduste taha pugemine justkui tõestamaks, et “nemad on ka inimesed”.

  • http://raamatukava.wordpress.com/2012/05/21/kolmapaeval-23-mail-kell-23-35-tv3-s-surmamoistetu/ Kolmapäeval, 23. mail kell 23.35 TV3-s “Surmamõistetu” « Loe seda, mida Sa filmis ei näinud

    [...]  Kui seda dokumentaalfilmi veebruaris esimest korda televisioonis näidati, olid kommentaarid oodatult küllaltki vastukäivad. Ma ise seda siis ei näinud ja loetud artiklite põhjal saab järeldada, et tegemist pole süütu inimese surmamõistmisega, aga ma loodan siiski, et  film paneb mõtlema, et surmanuhtlus on olemuslikult vale ja seda ei tohiks olemas olla.  Sisust: Eesti ainus surmamõistetu ootab Kalifornia vanglas hukkamist juba üle kahekümne aasta. Vähemasti üks Tauno Vaidla mürgisüstile määranud vandekohtunikest on hakanud aga langetatud otsust kahetsema ning jõudnud veendumusele, et kohus on teinud vea. Ka on tänaseks ilmnenud, et noor ja ambitsioonikas prokurör kasutas eestlase surmamõistmise saavutamiseks võtteid, mille kasutamine Kalifornia kohtudes kuulutatud keelatuks. Mis välis-Eesti ajaloos veel siiamaani õudu äratava veretööni viis ja kas on võimalik, et Ameerika ametivõimud valmistuvad hukkama meest, kes polnud tegelik tapja? Krister Kivi artikkel ja intervjuu Tauno Vaidlaga “Eesti Ekspressis” Veel arvamusi surmanuhtluse kohta siit ja siit . [...]

blog comments powered by Disqus